Klachtenregeling

Klachtenregeling – Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.
Hiervoor worden uw gegevens opgenomen op dit klachtenformulier, waarna zo spoedig mogelijk contact met u wordt opgenomen
U kunt hiervoor gebruik maken van dit klachtenformulier.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klachten bespreken met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.
De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen.
De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.
Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE
(https://www.skge.nl/klacht-indienen).
De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met ons en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klachten vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijk ecommissie estaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patienten en uit leden namens de huisartsen.
De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder bij de balie en op www.skge.nl.